Technológie. Inovácie. Tajomstvo úspechu startup podnikov?

Nezařazené

Samozrejme to, že sa založí nový startup podnik ešte neznamená, že sa aj udrží na trhu alebo prežije viac generácií. Väčšina startup podnikov neuzrie svetlo sveta v tom zmysle, že by o ňom bolo počuť. Žiaľ, nie sú dostupné žiadne štatistiky koľko startup ročne vznikne a zanikne a tak svet sa dozvedá len o tých úspešných startup podnikoch, ktoré dnes ovládajú takmer celý svet a ekonomiku.
Moderná technológia výrazne zmenila podobu dnešnej spoločnosti ako aj celej ekonomiky. Technológie ako mobilné telefóny, počítače a internet sú súčasťou každodenného života a prakticky nepredstaviteľnou súčasťou takmer každej rodiny. Technológie nám výrazne uľahčujú život, zvyšujú produktivitu práce a je takmer nemožné vyhnúť sa ich vplyvu. Predstavujú dynamické zmeny, za ktorými stojí predovšetkým rozmach v oblasti informačných a komunikačných technológii.

podnikání
 
V diele Claytona Christensena „The Innovator´s Dilemma“ sa stretávame s termínom „disruptive technologies“ (rušivé technológie), ktorým popisuje technológie vytvárajúce nový trh, nový segment zákazníkom a transformujúce sa celé odvetvie ekonomiky. Tieto technológie alebo inovácie však nemusia mať podobu revolučného produktu, ale tzv. revolučného obchodného modelu, z ktorého technológie ťažia. To znamená, že tieto technológie a inovácie zavedené do spoločnosti nám ukazujú, ktoré spoločnosti nedokážu udržať tempo s prudkými zmenami, ku ktorým vo svete technológii dochádza. A tak sa stáva, že do popredia sa dostávajú spoločnosti, ktoré sú schopné dynamicky sa rozvíjať a tým diktovať smer vývoja. Ako príklad môžeme uviesť napríklad Skype, ktorý je dnes všeobecne využívaným komunikačným programom, ktorý umožňuje bezplatné telefonovanie medzi užívateľmi kdekoľvek na svete. Startup Uber vzbudzuje pozornosť medzi licencovanými prevádzkovateľmi taxíkov, nakoľko poskytuje mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje zdieľanie jázd na báze taxislužby.

analýza
 
Všetky vyššie uvedené spoločnosti majú okrem okrem toho, že udávajú dnešný trend technologického vývoja jedno spoločné: SÚ FLEXIBILNÉ. To znamená, vedia sa flexibilne prispôsobiť potrebám zákazníkov, vedia rýchlo reagovať na zmeny trhových podmienok. To znamená, že flexibilita je jedným z hlavných kritérií, ak chceme byť na trhu úspešní. Bez flexibility zostávajú nápady len nápadmi a nemajú šancu na úspech. 

Podobné príspevky