"Top 3" poskytovateľov zliav, na ktorých služby sme zaznamenali najviac sťažností zákazníkov a portálov:
 
1. Nonstopupratovanie.sk - p. Gablovič
2. Masáže Janys - Ján Skalnický - Johnannes Georg
3. Igor Čorda - Nana group a ďalšie firmy (predaj produktov)
 
 
Budeme radi, keď nás na neserióznych poskytovateľov služieb a tovarov budete upozorňovať.
Interný podrobný blacklist, bohužiaľ, nemôže byť verejný, je pre potreby členov asociácie.
 
"Blacklist" je zoznamom upozorňujúcim na poskytovateľov zliav, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevykonávajú svoje služby tak, ako sa zaviazali, prípadne nezasielajú tovar v propagovanej kvalite. 
 
Do tohto zoznamu dopĺňajú informácie jednotlivé portály, a to ako na základe svojich skúseností v komunikácii s poskytovateľmi, tak na základe sťažností samotných zákazníkov. 
 
Do Blacklistu majú prístup len členovia SAPKN, ktorí sa týmto spôsobom navzájom upozorňujú na neserióznych obchodných partnerov. Chceme tak dosiahnuť skvalitnenie ponúk a očistenie trhu od neserióznych poskytovateľov zliav, ktorí opakovane porušujú svoje zmluvy s jednotlivými portálmi a nekorektne postupujú aj voči spotrebiteľovi.
 
 
Kvalita zliav + Blacklist

Pre portály – členov SAPKN je primárnym cieľom spokojnosť zákazníkov. Dôležitým predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je kvalita zľavových ponúk a úroveň kvality samotných poskytovateľov služieb.

Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia ukázali, že zďaleka nie všetci poskytovatelia služieb na zľavových portáloch sú schopní dodržiavať dostatočnú úroveň kvality.

K spokonosti zákazníkov značne prispievajú aj zmluvné podmienky, ktorých plnenie členovia SAPKN od svojich partnerov – poskytovateľov služieb striktne vyžadujú. K najdôležitejším z týchto podmienok patria:

  • 100%- tné plnenie služieb podľa podmienok uvedených v ponuke i na kupóne

  • akceptovanie kupónov od zákazníkov počas celej doby ich platnosti

  • riadna komunikácia so zákazníkmi (odpovedanie na e-maily, zdvíhanie telefónov, vybavovanie reklamácií)

  • poskytovatelia služieb nesmú predávať rovnaké alebo ešte výhodnejšie ponuky priamo klientom počas zverejnenia ponuky na portáli člena SAPKN*

  • poskytovatelia služieb sú podľa platnej legislatívy povinní vystavovať zákazníkom daňový doklad vo výške ceny predaného kupónu

     

Dodržiavanie týchto podmienok SAPKN priebežne kontroluje. Okrem zmluvných pokút a sankcií hrozí poskytovateľom, ktorí si svoje povinnosti riadne neplnia aj zaradenie do Blacklistu poskytovateľov služieb SAPKN.