O zrušení spoločnosti

Ak ste sa rozhodli zrušiť vaše podnikanie z vám pochopiteľných dôvod, jedným so spôsobom zrušenia spoločností je proces bez likvidácie. Samotný proces zrušenia spoločnosti bez likvidácie si vyžaduje rozhodnutie súdy. Spoločnosť musí spĺňať určité náležité podmienky, ktoré stanovuje zákon. Spoločnosť nemôže mať pohľadávky a záväzky. Ak súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie, na základe súdneho rozhodnutia sa následne vykoná výmaz spoločnosti z Obchodného registra. Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločností predstavuje tri základné a dostupné spôsoby zrušenia spoločnosti bez likvidácie.

ukončenie podnikania

Pri zlúčení spoločností prechádza imanie zo zanikajúcej jednej alebo viacerých spoločností na existujúcu a fungujúcu spoločnosť, ktorá sa stáva jej nástupcom. Zlúčenie je vhodné pre podnikateľov, ktorí majú dve a viac spoločností, pričom jedna z nich je neaktívna, ktorá sa zlúčením spoločností, zruší. Pri splynutí spoločností dochádza k presunu imania z dvoch alebo viacerých zanikajúcich spoločností na novovzniknutú spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Pri rozdelení spoločnosti sa právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti stávajú už existujúce spoločnosti, na ktoré prechádza imanie. Celý proces bez ohľadu na to, o aký konkrétny spôsob zrušenia spoločnosti bez likvidácie ide, sa vyžaduje určitý čas, niekedy aj 6 mesiacov, čo závisí od postupu súdu a náročnosti celého procesu.

zrušenie spoločnosti

Ak v danej téme nie ste celkom doma a potrebovali by ste pomôcť s uskutočnením celého procesu, pokojne nás kontaktujte a naviažte s nami spoluprácu. Zrušenie sro bez likvidácie je služba, ktorú našim http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/140089/lekari-varuji-toaletni-papir-nasim-zadkum-skodi.html klientom poskytujeme. Pomôžeme vám s prípravou všetkých potrebných dokumentov a s administratívou s tým súvisiacou, oboznámime vás s náležitými právnymi úkonmi a celý proces dovedieme až do úplného zrušenia spoločnosti, ktorý nadobúda platnosť dňom výmazu z Obchodného registra. Z vašej strany je potrebné vyplniť objednávkový formulár, pripraviť potrebné dokumenty, ktoré je nevyhnutne podpísať a ostatnú prácu už nechajte na nás.

Podobné príspevky