Priebeh založenia S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najčastejším formám podnikania, ktoré je možné vykonávať na našom území. Zastúpenie v spoločnosti tvoria spoločníci, ktorých môže byť hneď niekoľko, ale k tomu sa postupne dostaneme. Ide o druh firmy respektíve presnejšie povedané spoločnosti, ktorej základné imanie tvoria všetky vklady spoločníkov. Založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným môže minimálne jedna osoba. Najviac, ale však môže byť členov, čiže spoločníkov 50. Všetci spoločníci ručia za záväzky celej spoločnosti len do výšky svojho vkladu. Základné imanie celej spoločnosti je pritom v minimálnej výške 5000€. Pri zakladaný spoločnosti musí však každý spoločník vložiť minimálne 750€. Nie je však určené koľko môže vložiť konkrétny spoločník najviac alebo v akých intervaloch by mal svoj podiel navyšovať. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaraďuje medzi právnické osoby, a to znamená, že je plné spôsobila na rôzne právne úkony, ktoré ju v budúcnosti rozhodne čakajú.

S.R.O.

Najväčším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Tvoria ho všetci spoločníci vrátane vás. Okrem valného zhromaždenia, ktoré je samozrejme povinným a tiež hlavným orgánom môže mať spoločnosť aj jeden dobrovoľný ( vedľajší) kontrolný organ. Ten sa oficiálne nazýva dozorná rada. Konať v mene spoločnosti môže jedine konateľ danej spoločnosti. Túto funkciu môžu vykonávať aj viacerí členovia spoločnosti. So samotným vznikom spoločnosti s ručením obmedzeným sa spája aj spoločenská zmluva. Túto oficiálnu zmluvu podpisuje samotný zakladateľ spoločnosti spolu s niekoľkými spoločníkmi. Ak, ale zakladáte spoločnosť výlučne sám ( bez spoločníkov) potom podpisujete zakladateľskú listinu. V spoločnosti okrem vás, ako už bolo niekoľkokrát spomenuté môžu figurovať aj spoločníci, ktorí majú nejaký podiel vo vašej spoločnosti. Podiel sa odvíja od počiatočného vkladu každého spoločníka.

S.R.O.

Každý spoločník môže mať v jednej konkrétnej spoločnosti len jeden podiel. Tento podiel si, ale môže kdekoľvek navyšovať. Každý podiel sa uvádza v percentách. Založenie S.R.O. https://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-s-r-o je dobrým krokom pre osoby, ktoré, chcú začať s podnikateľskou činnosťou, začať realizovať a napĺňať svoje nápady. Cieľom každého dobrého podnikateľa je zaiste dosiahnuť požadovaný zisk a následne aj finančnú slobodu. Samozrejme dosiahnutie niečoho takého si vyžaduje trpezlivosť a rozvážnosť. Dôležité je vykonávať vopred premyslene, ale tiež rozumne kroky, ktoré nasmerujú vašu firmu k vzostupu.

Podobné príspevky